Overheid

Kwaliteit, veiligheid en multifunctioneel ruimtegebruik spelen een belangrijke rol in de openbare ruimte. De burger krijgt steeds meer inspraak in zijn leefomgeving en is betrokken bij de wijkaanpak. Kennis van sociale factoren, tijdsbesteding en belevingsfactoren zijn van wezenlijk belang voor een goed ingerichte openbare ruimte met multifunctioneel ruimtegebruik. Onze kennis van verantwoord materiaalgebruik en inzicht in onderhoudskosten zetten wij in voor uw groen van morgen.

Onze vakbekwame hoveniers en groenvoorzieners zijn gespecialiseerd in het werken in de openbare ruimte. Zij weten wat belangrijk is in de openbare ruimte en hebben, naast een uitvoerende taak, een signalerende en communicatieve taak naar de gebruikers van de openbare ruimte.

SIGHT Landscaping kan dankzij het brede pakket aan dienstverlening de complete wijkinrichting verzorgen. Denkt u hierbij aan verhardingen, groen, water, ecologische zones, speelplaatsen en dakbegroeiing.

Daarnaast zijn wij deskundig in het complete (integrale) onderhoud en beheer van de openbare ruimte zoals parken, woonwijken en begraafplaatsen. Wij kunnen u de complete zorg over uw groenprojecten uit handen nemen, zodat u verzekerd bent van een professionele en duurzame aanpak.

SIGHT Landscaping onderneemt maatschappelijk verantwoord door continu te innoveren in duurzame technieken en uitvoeringsmethoden. Wij kopen duurzaam in en zetten mensen in met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen worden professioneel gecoacht en begeleid (on the job) met als doel door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Duurzaam ondernemen is een vast onderdeel van onze bedrijfscultuur. Van al onze medewerkers wordt verwacht dat zij positief bijdragen aan de duurzaamheid van het bedrijf.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer