top

Duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke aandachtspunten voor SIGHT Landscaping. We leggen de lat daarbij heel hoog. We stellen onszelf heldere doelen op het gebied van kwaliteit , veiligheid en milieu. En we voeren daar zeer actief beleid op. Dat maakt SIGHT voor onze opdrachtgevers een integere en transparante zakenpartner. Voor onze medewerkers zijn we een aantrekkelijke werkgever. SIGHT heeft aandacht voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk bieden we hen werk en zorgen ook voor begeleiding ‘on the job’.

SIGHT Landscaping heeft een beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met heldere doelstellingen opgesteld. We vinden het belangrijk dat deze doelstellingen breed worden uitgedragen door al onze medewerkers.

U kunt onze Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen lezen in het Communicatieplan CO2 Prestatieladder hieronder.

Documenten CO2 prestatieladder:

CO2 Managementplan:
2017 - 2022

CO2 Reductieplan:
2017 - 2022

Verslag CO2 Prestatieladder:
2017 | 2016 |2015 | 2015 januari - juni | 2014 | 2013 | 2012

Ketenanalyse:
Motorische VS elektrische heggenscharen
Ketenanalyse Hergebruik 'afval' in projecten

Certificaten, klik op de afbeelding om de pdf te downloaden

top top top
Van links naar rechts: ISO 14001, Trede 3 van de Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO), CO2-Bewustcertificaat niveau 5


Actueel

SIGHT Landscaping behaalt hoogste categorie CO²-Prestatieladder én Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Groenbedrijf SIGHT Landscaping heeft de vijfde en hoogste trede van de CO2-Prestatieladder bereikt. Landelijk zijn er slechts vijf groenbedrijven die dit niveau hebben behaald. SIGHT Landscaping ontving het certificaat van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Lees hele artikel ->


Afgeschreven bomen dragen bij aan beleving in zorginstelling

Als onderdeel van het onderhoud van de buitenruimte verzorgt SIGHT Landscaping ook het kappen van bomen. De meeste bomen worden gekapt omdat ze niet meer vitaal zijn. Dit betekent echter niet dat ze niet meer van waarde zijn.

Momenteel wordt een zorgcomplex voor dementerenden in Lelystad gerenoveerd. SIGHT Landscaping realiseert de buitenruimte rondom het complex. Een belangrijk onderdeel van de buitenruimte zijn de belevingstuinen welke bijdragen aan welzijn en zorg van de cliënten. Zo worden de zintuigen geprikkeld door speciale beplanting (geuren, kleuren en vlinders) en wordt er aangezet tot bewegen (bewegingstoestellen, moestuin).

Lees hele artikel op onze nieuwspagina ->