Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Zorg voor uw groene omgeving

Als groenbedrijf staat wij letterlijk en figuurlijk met onze voeten in de aarde. We helpen de natuur om ons heen waar mogelijk en door actief met u mee te denken over de ecologie binnen een project. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke aandachtspunten voor SIGHT Landscaping. We leggen de lat daarbij heel hoog. We stellen onszelf heldere doelen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. En we voeren daar zeer actief beleid op.

CO2 reductie

Ook in 2019 is SIGHT Landscaping B.V. actief om de footprint in kaart te brengen als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.0.  Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. Lees hier de nieuwsbrief vol CO2-ontwikkelingen.

Ecologen

SIGHT heeft ecologen in dienst die zich bezighouden met natuurwetgeving, ecologisch beheer, ecologische monitoring en alles wat verder met de natuur te maken heeft binnen het project. Daarnaast zijn al onze medewerkers opgeleid om op de juiste manier om te gaan met flora en fauna.

Circulariteit

Wie duurzaam wil ondernemen, ontkomt niet aan het begrip circulariteit. Circulair betekent het voorkomen van afval. SIGHT werkt hier op verschillende vlakken aan. Zo hebben wij een eigen technische dienst die mechanisch materiaal en materieel op professioneel niveau repareert. Daarnaast worden steeds meer producten hergebruikt. Zo dragen afgeschreven bomen nu bijvoorbeeld bij aan de natuurbeleving van de bewoners in een zorginstelling, lees verder

Duurzaam werkgeverschap

SIGHT vindt het welzijn van haar medewerkers erg belangrijk. Veiligheid, gezondheid en plezier in het werk zijn de pijlers waar wij ons op richten. Daarnaast hebben wij als bedrijf aandacht voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Waar mogelijk bieden we hen werk en zorgen ook voor begeleiding ‘on the job’.

SIGHT Landscaping heeft een KAM beleidsverklaring met heldere doelstellingen opgesteld. We vinden het belangrijk dat deze doelstellingen breed worden uitgedragen door al onze medewerkers.

Documenten CO2 prestatieladder:

CO2 Managementplan:
2018

CO2 Reductieplan:
2018

Communicatiebericht:
2019

Verslag CO2 Prestatieladder:
2017 | 2016 |2015 | 2015 januari – juni | 2014 | 2013 | 2012

Ketenanalyse:
Motorische VS elektrische heggenscharen
Ketenanalyse Hergebruik ‘afval’ in projecten