top
U bent hier: Nieuws -> Augustus 2015

SIGHT Landscaping behaalt hoogste categorie CO²-Prestatieladder én Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Groenbedrijf SIGHT Landscaping heeft de vijfde en hoogste trede van de CO2-Prestatieladder bereikt. Landelijk zijn er slechts vijf groenbedrijven die dit niveau hebben behaald. SIGHT Landscaping ontving het certificaat van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Fundament
Hendri Hoogebeen, commercieel manager bij SIGHT Landscaping: “We zien trede vijf als stevig fundament voor duurzaam ondernemen, waarbij we oog hebben voor people, planet, profit. Voor niveau 5 moet er niet alleen binnen de eigen organisatie CO2 worden gereduceerd, maar moet er ook actief bijgedragen worden aan initiatieven buiten de eigen organisatie. We hebben met man en macht gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en zijn enorm trots dat het gelukt is, mede dankzij de 240 medewerkers van SIGHT die hun werkwijze hebben aangepast om nog meer CO2 bewust te werk te gaan. Nu is het de uitdaging om dit vast te houden, waar mogelijk te verbeteren, en aan de top te blijven.”

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. (bron: SKAO)

Wijkschouw
Jennita Hoksberg, KAM-coördinator van SIGHT Landscaping: “We hebben dit resultaat behaald door onder meer te besparen op het energie- en aardgasverbruik, elektrische busjes in te zetten, voor efficiëntere routes te kiezen en zuiniger te rijden. We doen de wijkschouw tegenwoordig op de fiets in plaats van met de auto. Dat zorgt ook nog eens voor een beter contact met de wijkbewoners. Daarnaast hebben we de benzineheggenscharen vervangen door accuheggenscharen. Onkruidbestrijding op chemische wijze wordt sterk verminderd en gaat op steeds minder milieubelastende wijzen, zoals bijv. door middel van hete lucht. Daarnaast wordt groenafval zoveel mogelijk (ter plaatse of achteraf) gerecycled. Allemaal maatregelen om CO2-uitstoot tegen te gaan en onze bijdrage te leveren aan de planet”.

Perspectief
Ook de p van people staat centraal bij SIGHT Landscaping, want eerder dit jaar werd de hoogste trede (niveau 3) op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Dit is een keurmerk voor organisaties die zich bijzonder inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hoogebeen: “We hebben contact met vele gemeenten om mensen vanuit de bijstand, WIA of Wajong aan het werk te helpen. Daarnaast werken we veel samen met SW-bedrijven. Inmiddels is 5-10% van onze medewerkers vanuit de doelgroep van de participatiewet in ons bedrijf aan het werk. Wij bieden scholing en begeleiding en zorgen voor een goede mix in de teams. Op die manier kunnen we mensen, vaak na jaren thuiszitten, weer een geweldig perspectief bieden.”CO2 prestatieladder niveau 5