Daktuinen

SIGHT Landscaping is specialist en trendsetter op het gebied van aanleg en onderhoud van daktuinen en dakbegroeiingen. ‘Groen in plaats van grijs’ is hierbij ons motto. Een professioneel aangelegde daktuin vergroot op vele manieren de aantrekkelijkheid van de woon- en werkomgeving. Zowel ecologische, esthetische als economische argumenten spelen hierbij een rol.

Lees verder

Daktuinen zijn er in vele soorten en maten. De specialisten van SIGHT Landscaping weten door jarenlange ervaring precies welke soort daktuin het meest geschikt is. Dit kan een lichtgewicht constructie zijn voor extensieve dakbegroeiingen met sedums, bepaalde grassoorten en vaste planten of een daktuinopbouw met bomen, heesters, gazons, verhardingen en vijvers voor zwaarder te belasten daken.

Aanleg en onderhoud van daktuinen is een specialisme. Om plantengroei mogelijk te maken in een kunstmatige omgeving is een technisch uitgebalanceerd systeem nodig. SIGHT Landscaping gebruikt hiervoor een van de beste daktuinsystemen. Alle onderdelen van dit daktuinsysteem zijn op elkaar afgestemd, door onafhankelijke instanties getest en hebben zich in de praktijk meer dan bewezen.

Een gezonder milieu
Dakbegroeiing compenseert een deel van het verlies van groene ruimte door stedelijke ontwikkeling. De hoeveelheid groen in de stad wordt vergroot. Door een variëteit in soorten begroeiing ontstaat in bebouwde gebieden toch een veelzijdig leefgebied voor planten, dieren en mensen.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
 • Voordelen van dakbegroeiingen:

  • Gezonder milieu door reductie van CO2
  • Schonere lucht door afvangen fijnstof
  • Waterberging en verminderen piekafvoer
  • Verkoeling van het pand en de omgeving
  • Minder geluidsoverlast door geluidsdemping
  • Leefruimte voor insecten, vogels en dieren
  • De levensduur van de dakbedekking wordt aanzienlijk verlengd
  • Verbeterd uitzicht op daken
  • Efficiënt ruimtegebruik