Duurzaam & Verantwoord

SIGHT adviseert met kennis én liefde voor de natuur over het behalen van uw duurzame doelen. Onze ontwerpen richten we zo in dat, binnen uw doelstellingen, de natuur optimaal tot bloei kan komen en ontwerpen tijdsbestendig zijn. We juichen het toe dat gemeenten, bedrijven en organisaties steeds vaker (ambitieuze) doelen hebben op het gebied van duurzaamheid. Met onze jarenlange ervaring en interne experts zijn we de aangewezen partner voor elke vraag en maken we met enthousiasme ook uw groene omgeving mooier en leefbaarder. Niet alleen voor dit moment, maar juist voor een toekomstbestendige wereld!

We werken circulair

Om de wereld ook in de toekomst mooi te houden moeten we als mens anders kijken naar de wijze waarop we omgaan met onze ecologische footprint. Afval bestaat niet, maar is een grondstof! Vanuit die visie adviseren we je graag op het gebied van circulariteit. We kijken bijvoorbeeld hoe we bestaande materialen opnieuw kunnen gebruiken en zoeken we met onze ketenpartners naar circulaire oplossingen. Nog belangrijker, we werken samen met ketenpartners om te onderzoeken hoe we kringlopen sluitend kunnen krijgen. Alles voor een toekomst zonder restafval!

Minder Co2, kleinere footprint

Allemaal je verantwoordelijkheid nemen om CO2 uitstoot te verminderen. Vinden we bij SIGHT Landscaping heel belangrijk. Iedereen heeft daar een steentje in bij te dragen. We hebben flinke ambities op dit vlak. Denk aan het verduurzamen van onze inkoop en samen met partners duurzame en innovatieve oplossingen bedenken om onze processen nog duurzamer te maken. Bij SIGHT doen we dat bijvoorbeeld door ons volledige machinepark elektrisch te maken. We zijn dagelijks aan de slag met onze elektrische bosmaaiers, bladblazers en veegwagens. Ook hebben we programma’s die de meest logische routes berekenen voor onze auto’s. Omrijden, en dus extra uitstoot veroorzaken, is er niet meer bij!

Dit zijn slechts voorbeelden van kleine stappen met uiteindelijk een groot effect. Wil je meer weten over onze Co2-besparende maatregelen? Neem contact met ons op! We houden onze uitstoot bij via de officiële CO2 Prestatieladder systematiek. Niet alleen handig voor ons, maar ook voor onze opdrachtgevers. Zij hebben altijd inzicht!

Biodiversiteit van groot belang

Het natuurlijke evenwicht op aarde behouden en de natuur verrijken waar kan. Dat doen we bij SIGHT elke dag, bijvoorbeeld door het vergroten van biodiversiteit. Met biodiversiteit bedoelen we alle levensvormen op aarde. De mens, planten, dieren, schimmels. Alles op de wereld hangt met elkaar samen en is afhankelijk van elkaar voor een gezond evenwicht. Zonder bloemen geen bijen, zonder insecten geen vogels en zonder bomen geen mensen. We denken bij elk project goed na welke kansen er zijn om de natuur te verrijken waar het kan. Dat is heel uiteenlopend. Bijvoorbeeld door het omvormen van gazons naar kruidenrijke, bloeiende bermen.

Lees ook over onze duurzame doelen!
Terug naar boven