Burgerparticipatie

Burgers betrekken bij het buitengroen heeft veel voordelen. Zij voelen zich betrokken bij hun omgeving, de sociale cohesie wordt vergroot én de inrichting van de buitenruimte sluit beter aan bij de gebruikers. Het faciliteren en stimuleren van burgerparticipatie is maatwerk. Een succesvolle aanpak in de ene wijk garandeert niet automatisch succes in een andere wijk. Wij adviseren u graag in een passend plan voor het vergroten en monitoren van participatie binnen uw buitenruimte. Wanneer wij een participatie succesvol vinden? Als de wijk letterlijk gedragen wordt door haar bewoners!

0 resultaten weergegeven

Terug naar boven